Disclaimer

Reisorganisatie Mosaic Travels doet haar uiterste best om de informatie op onze site accuraat en up to date te houden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van onze website mag geen auteursrechtelijke beschermende werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Reisorganisatie Mosaic Travels.

Reisorganisatie Mosaic Travels staat er niet voor in dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige ( impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Reisorganisatie Mosaic Travels sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Reisorganisatie Mosaic Travels is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgegeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals het ‘klantnummer’ en ‘postcode’. Reisorganisatie Mosaic Travels behandeld deze gegevens met zorg en neemt de verantwoordelijkheid op zich dat deze niet aan derden worden doorgespeeld, maar uitsluitend gebruikt worden voor de diensten waar u specifiek voor gevraagd heeft.

De bedoeling van Reisorganisatie Mosaic Travels is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

De website bevat links naar andere websites die niet onder het beheer van Reisorganisatie Mosaic Travels staan. Deze links worden aangeboden voor uw gemak. Mosaic Travels is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voorkomt uit de inhoud van andere websites.

Links naar onze website zijn welkom. Het staat u vrij om een hypertextlink naar onze website te maken, mits u niet vermeldt of suggereert dat er sprake is van sponsoring of aanbeveling van uw website door Reisorganisatie Mosaic Travels of haar vestigingen. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust in deze website elders op te nemen.